Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 - TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: ÇGS ÇETİNKAYA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Adresi: NECİP FAZIL MAH.ALEMDAĞ CAD. NO.573 ÜMRANİYE İSTANBUL

Telefon Numarası: 0850 290 80 70

MERSİS No: 0247-0011-6030-0059

E-Posta Adresi: [email protected]

ALICI'nın İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi:

ALICI'nın İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No.573 Ümraniye İstanbul

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı : … (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adresi:

Telefon:

E-posta:

 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.cetinkaya.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin 1.3 ve 1.4. maddelerinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://www.cetinkaya.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

2.3. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, https://www.cetinkaya.com.tr adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

 

3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE FİYAT

3.1. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. Ürünlere ilişkin fiyat, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün Kodu ve Adı

 

Adet

 

Birim Fiyatı

 

Birim İndirimi

 

Toplam Satış Tutarı

 

Vade Farkı

 

KDV Dahil Toplam Tutar

 

Kargo ücreti

 

Kargo dahil toplam bedeli

 

Ödeme şekli

 

 

Teslimat Bilgileri

 

Adı Soyadı

 

Adres

 

Telefon

 

E-Posta

 

Adı Soyadı

 

Adres

 

Telefon

 

E-Posta

 

 

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. Ürünlerin sevkiyatına, stoklarda olması halinde ALICI tarafından sipariş edilmesini takiben 7 iş günü içinde başlanacaktır.

4.2. SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile ALICI'ya teslim edecektir.

4.3. Ürün, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürünün sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI'ya aittir.

4.4. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürünü SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır.

4.5. Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, İnternet Sitesinde ilgili siparişe özel olarak teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.

4.6. Malın teslimatı; SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Ürün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürünü, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

4.7. Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

4.8. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade edecektir.

4.10. ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.11. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemişse, Ürünü teslim almadan önce Ürünün bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak Sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürünü teslim etmeyebilir.

4.12. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve/veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

4.13. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 

5- ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUKLARI

5.1. ALICI, İnternet Sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya şirket merkezi adresi üzerinden ulaştırabilirler.

5.3. ALICI, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmek ile, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.4. ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ALICI ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için cayma hakkı başta olmak üzere Kanun kapsamındaki haklardan yararlanamayacaktır. Ayrıca, ALICI'nın tüzel kişi olduğu hallerde vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

5.5. İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderilecektir. ALICI, Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formunu istediği şekilde buradan erişebileceğini anlar ve kabul eder. Söz konusu metinler SATICI tarafından asgari 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

5.6. ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 

6- CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile açık bir bildirimde bulunulması ve ürünün 7. maddede belirtilen cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuata gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

6.2. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli, varsa teslim masrafları dahil tahsil edilen tüm ödeme SATICI tarafından ALICI’ya, ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade edilir. Tutarın Bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. SATICI’nın iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan takas, mahsup, indirim hakları saklıdır.

6.3. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir.

 

7- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

7.1. ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

7.2. Kozmetik ve gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

7.3. Mayo, iç giyim mamulleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar

7.4. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

7.5. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri;

7.6. Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

7.7. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

7.8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

7.9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,

7.10. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,

7.11. ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler,

7.12. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 

8- KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI

8.1. SATICI,  https://www.cetinkaya.com.tr sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. ÇETİNKAYA aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, https://www.cetinkaya.com.tr sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

8.2. ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngördükleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, ÇETİNKAYA tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. https://www.cetinkaya.com.tr sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

 

9- MÜCBİR SEBEP

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda SATICI, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

10- ALICININ KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

10.1. Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

10.2. ALICI, işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil bu Sözleşmenin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürünü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

10.3. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

10.4. İşbu Sözleşme doğrultusunda taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini incelemek için tıklayın.